Toerental van gereedschappen

Het toerental geeft aan hoeveel omwentelingen een gereedschap per tijdseenheid maakt en wordt vermeld in omwentelingen per seconde of per minuut. Bij roterende slijpgereedschappen is het maximaal toegestane toerental een belangrijke maat die wordt bepaald aan de hand van de in de geldende normen vastgestelde maximaal toegestane werksnelheid afhankelijk van de diameter van het gereedschap en wordt vermeld in omwentelingen per minuut (1/min. of min -1).

Op alle roterende slijpgereedschappen is direct op het gereedschap zelf of ingegraveerd de informatie vermeld over het maximale toerental waarmee het gereedschap mag worden gebruikt. In het Klingspor assortiment geldt dit voor de volgende productgroepen:

  • fiberschijven en de bijbehorende steunschijven
  • Kronenflex doorslijp- en afbraamschijven; Kronenflex slijpkommen
  • Lamellenslijper SMT, reinigingsschijf NCD 200
  • Lamellenschijven, lamellenstiften
  • Grove reinigingsschijf Power Wheel PW 2000
  • Geperste vliesschijven MFW 600
  • Quick Change Disc (steunschijven)
  • Diamant doorslijpschijven en slijpkommen
  • Elastisch gebonden R-flexschijven, slijp- en polijst- en marmoreerstiften
  • Hardmetalen frezen

Om veiligheidsredenen mag bij gebruik van deze gereedschappen, het vermelde maximale toerental nooit worden overschreden (zie ook maximaal toegestane werksnelheid) omdat er door centrifugale krachten en vibraties schade aan het gereedschap en ernstig letsel voor de gebruiker kan ontstaan door weggeslingerde onderdelen.

Bij de meeste toepassingen is het overigens niet zinvol om slijpgereedschappen met het maximaal toegestane toerental te gebruiken omdat darbij bv. een verhoogde slijtage of een te hoge temperatuur kan ontstaan. Daarom heeft Klingspor bij enkele gereedschappen (bv. SMT 800, SMT 850+, MFW 600, KM 613) naast het maximaal toegestane toerental op het etiket ook een aanbevolen toerental vermeld. Bij gebruik van het gereedschap met dit aanbevolen toerental kan de gebruiker een optimaal resultaat bereiken met betrekking tot belasting, slijtage en standtijd.

Passende produkter

Terug naar slijpkennis