Standtijd

Onder standtijd wordt bij slijpgereedschappen verstaan, de tijdsduur waarmee met het gereedschap kan worden gewerkt totdat het op grond van slijtage vervangen moet worden. Gebruikelijke maten voor de standtijd van slijpgereedschappen zijn bv. het aantal met een gereedschap gemaakte sneden (doorslijpschijven) of het aantal met een enkel gereedschap bewerkte werkstukken (lamellenslijpers en schuurbanden).
Bij de fabricage van slijpgereedschappen kan de standtijd door de aard, de hoeveelheid en de kwaliteit van de slijpkorrel zelf maar ook door de opbouw en de samenstelling van de binding (aard, hardheid, vulstoffen) worden beïnvloed.

Om de gebruiker een extra hulpmiddel bij de keuze van het juiste gereedschap voor de betreffende toepassing te geven, worden roterende gereedschappen voor slijpen en doorslijpen naast de indeling in de drie Klingspor vermogensklassen (Extra, Supra, Special) aanvullend ingedeeld naar agressiviteit en standtijd. Wanneer een gebruiker bv. bijzondere waarde hecht aan een lange standtijd (d,w,z, een lange levensduur van het gereedschap waarmee wordt bedoeld een zo hoog mogelijk aantal sneden resp. bewerkte werkstukken) en daarmee streeft naar lage ombouwtijd en -kosten, kan hij in het Klingspor assortiment doelgericht een op die manier aangegeven gereedschap kiezen.

Passende produkter

Terug naar slijpkennis