oSa (Organisation for the Safety of Abrasives / Organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen)

De oSa is een samenwerkingsverband van verantwoordingsbewuste fabrikanten van schuur- en slijpgereedschap in Europa. Het doel van de organisatie is het vaststellen van hoge kwaliteits- en veiligheidseisen waar het gebruik van schuur- en slijpgereedschappen aan moeten voldoen en op die manier een duidelijke positie in te nemen tegen minderwaardige producten.

oSa Logo

In het kader van de interne kwaliteitsmanagementsysteem controleren fabrikanten als Klingspor dat de strenge voorschriften in acht worden genomen en dat er veilige en kwalitatief hoogwaardige producten worden gefabriceerd en verkocht. Dat betekent voor de gebruiker een gebruiksveiligheid en voor de handel een verminderd risico bij aansprakelijkheid.

De oSa bevestigt deze vrijwillige verplichting door het toekennen van het wereldwijd beschermde oSa keurmerk.

De 7 criteria voor oSa®-veiligheid

  • Vrijwillige verplichting voor de fabrikant
  • Testvoorzieningen en -kennis bij de fabrikant in huis
  • Gecertificeerd kwaliteitsmanagement met gedocumenteerde processen
  • Onafhankelijke producttests
  • Onafhankelijke veiligheidsaudit door externe deskundigen
  • Regelmatige controle van de fabricage en productbewaking
  • Veiligheid door traceerbaarheid tot en met de fabrikant
Terug naar slijpkennis