Multiplex

Multiplex is een overkoepelende aanduiding voor houtmateriaal dat bestaat uit minimaal drie op elkaar gelegde lagen hout waarbij de nerf van de aansluitende lagen gedraaid is (meestal 90°). Hierdoor worden de richtingsgebonden eigenschappen van het materiaal (het “werken” van het hout door uitzetten en krimpen) voor het grootste deel voorkomen.
Multiplex is symmetrisch opgebouwd en bestaat altijd uit een oneven aantal lagen. De lagen kunnen bestaan uit fineer, massieve panelen, massieve stroken of andere houten materialen.

Afhankelijk van de soort lagen wordt multiplex onderscheiden in

  • fineer multiplex (fineerlagen, speciale vorm multiplex plaat met een dikte van minimaal 12 mm en minimaal 5 lagen)
  • Staaf- of strookmultiplex ("timmermansplaat") met een middenlaag van gezaagde houten stroken of van 8 mm dikke verticaal staande staven van geschild fineer.
  • Planken multiplex van dwars verlijmde massieve houten panelen
  • Samengesteld multiplex met binnenlagen van een ander houtmateriaal (bv. spaanplaat met houtfineer als deklaag).

Multiplex heeft vanwege het brede spectrum aan uitvoeringen en eigenschappen uitgebreide toepassingsmogelijkheden bv. in de bouw als afwerkplaat maar ook in de meubelindustrie.

Bewerking van multiplex

Multiplex kan worden bewerkt (zagen, frezen, schuren) en worden voorzien van een afwerklaag, net als massief hout. Omdat de deklagen altijd bestaan uit massief hout (meestal fineerlagen), moeten bij het schuren dezelfde principes in acht worden genomen als bij de bewerking van massief hout. Hierbij moet in acht worden genomen dat het bij zeer dunne fineer deklagen of poreuze houtsoorten kan voorkomen dat bij het persen van de platen, lijm door de poriën wordt gedrukt waardoor de schuurband tijdens het volgende schuurproces sneller kan dichtlopen. Klingspor heeft producten ontwikkeld met bijzondere eigenschappen waardoor voortijdig dichtlopen wordt voorkomen.

Passende produkter

Terug naar slijpkennis