Minimale breuksnelheid

De minimale breuksnelheid is de omtreksnelheid die een roterende slijpmachine zonder breuk door centrifugale krachten minimaal moet halen. Dit is vastgelegd in de normen EN 12413, 13743 en 13236 en wordt vermeld in meter per seconde (m/s). De minimale breuksnelheid wordt berekend uit de toegestane omtreksnelheid (maximaal toegestane werksnelheid) en een in de resp. EN norm gedefinieerde veiligheidsfactor volgens de formule:

Formel Mindestbruchgeschwindigkeit

vbruch = breuksnelheid [m/s]
vzul = maximaal toegestane omtreksnelheid (maximaal toegestane werksnelheid) [m/s]
S = veiligheidsfactor

Klingspor hecht als mede-oprichter van de “Organisation for the Safety of Abrasives“ (oSa) de hoogste waarde aan de veiligheid van de gereedschappen. De overeenstemming met de in de normen vastgelegde veiligheidseisen wordt daarom streng gecontroleerd. Dit omvat onder andere de voorgeschreven controle van de breukveiligheid door een test onder centrifugale belasting (de zgn. breuktest) waarbij het te controleren gereedschap (b.v. SMT, doorslijpschijf, lamellenschijf)/slijpmopwiel in een geschikte testopstelling met een stijgend toerental door centrifugale krachten tot aan de minimale breuksnelheid en bij Klingspor zelfs vrijwillig nog iets verder wordt versneld.
Om te voldoen aan de norm EN 17743 mag het geteste gereedschap bij deze test niet breken.

De breukveiligheid wordt exemplarisch gecontroleerd aan de hand van één exemplaar per 100 geproduceerde SMT's, doorslijp-/afbraamschijven, lamellenschijven etc. De gebruiker kan er dus zeker van zijn dat hij bij Klingspor producten altijd op de grootst mogelijke, volgens de geldende normen en richtlijnen gecontroleerde veiligheid kan vertrouwen.

 

Passende produkter

Terug naar slijpkennis