Maximaal toegestane werksnelheid van slijpgereedschappen

De maximaal toegestane werksnelheid van slijpgereedschappen is de maximale snelheid waarmee de roterende slijplichamen tijdens gebruik op de resp. slijpmachines mogen worden gebruikt.

Deze snelheid wordt aangegeven in m/s en is in de geldende normen (bv. DIN EN 12413, DIN EN 13743 en DIN EN 13236) vastgelegd ter voorkoming en vermindering van gevaarlijke situaties. In deze normen wordt bovendien de indeling gedefinieerd voor de mogelijke maximale werksnelheden volgens welke de slijplichamen moeten zijn gefabriceerd incl. de aanduiding en de maximale toetentallen afhankelijk van de diameter.

De tot voor kort voorgeschreven kleurcodering voor de maximaal toegestane werksnelheid met behulp van gekleurde strepen op de gereedschappen (bv. 50 m/s = blauwe balk; 63 m/s = gele balk, 80 m/s = rode balk; 100 m/s = groene balk,…) is tegenwoordig niet meer verplicht maar wordt nog wel veel gebruikt.

Om veiligheidsredenen moet de gebruiker er absoluut op letten dat de op het slijpgereedschap vermelde maximaal toegestane werksnelheid niet wordt overschreden.

Als oSa-lid en medeoprichter hecht Klingspor de hoogste waarde aan de veiligheid bij de slijpgereedschappen en aan de normconform controle en markering en houdt zich daarom strikt aan de normen DIN EN 12413 (voor slijpgereedschappen van gebonden slijpmiddelen zoals doorslijp- en afbraamschijven of R-Flex slijpgereedschappen), DIN EN 13743 (voor schuurgereedschappen op onderlaag zoals lamellenslijpers en -schijven, fiberschijven en steunschijven DIN EN 13236 (voor slijpgereedschappen met diamant en boornitride).

De maximaal toegestane werksnelheid is relevant voor de volgende slijpgereedschappen uit het Klingspor assortiment:

 • Fiberschijven met steunschijven (80 m/s)
 • Kronenflex doorslijp- en afbraamschijven (80 m/s voor gebruik uit de vrije hand, 100 m/s voor stationair doorslijpen)
 • Kronenflex komschijven (50 m/s)
 • Lamellenschijven (80 m/s)
 • Reinigingsschijf NCD 200 (63 m/s)
 • Hard geperste vliesschijven MFW 600 (47 resp. 37 m/s)
 • Lamellenschijven (50 m/s; een uitzondering wordt gevormd dor lamellenschijven met een breedte van B>100 mm (30 m/s) en lamellenschijven in geperforeerde uitvoering (40 m/s)).
 • Kleine slijpmop / stiftmop (40 m/s)
 • Diamant doorslijpschijven (80 m/s bij schijven voor gebruik op een haakse slijper; 100 m/s bij schijven voor gebruik op een haakse motorslijper, voegen snijden en tafelzagen)
 • Diamant komschijven (80 m/s)
 • Elastisch gebonden slijpmiddelen zoals R-flexschijven, slijp- en polijst- en marmoreerstiften

Hierbij is de maximaal toegestane werksnelheid afhankelijk van de binding vam het slijpmiddel (5 m/s bij slijpmiddelen met W-binding; 16 m/s bij slijpmiddelen met E-binding; 32 m/s bij slijpmiddelen met Z-binding)

Passende produkter

Terug naar slijpkennis