Agressiviteit van een schuur- en slijpgereedschap

De agressiviteit van een schuur- en slijpgereedschap geeft het vermogen aan waarmee het gereedschap het te bewerken materiaal verspaant resp. doorslijpt. Indicatoren voor de agressiviteit van een schuur- en slijpgereedschap zijn de materiaalverwijdering per tijdseenheid resp. de benodigde tijd per snede,

De agressiviteit kan bij de fabricage van een schuur- en slijpgereedschap door de kwaliteit en eigenschappen van de korrel zelf en door de binding op het basismateriaal worden beïnvloed. Bij diamant doorslijpschijven wordt de agressiviteit van de schijven bovendien beïnvloed door de segmentatie van de snijrand.

Agressieve slijpgereedschappen zorgen voor kortere bewerkingstijden. Dit gaat echter in de regel ten koste van de standtijd van het gereedschap.

Om de gebruiker een extra hulpmiddel bij de keuze van het juiste gereedschap voor zijn toepassing te geven, worden roterende gereedschappen voor schuren en doorslijpen naast de indeling in de drie Klingspor vermogensklassen (Extra, Supra, Special) aanvullende ingedeeld voor de agressiviteit en de standtijd. Wanneer de gebruiker bijzonder waarde hecht aan een hoge agressiviteit (d.w.z. korte schuur- en doorslijptijden) en daarmee op snelle vordering bij de werkzaamheden en korte werktijden, kan hij aan de hand hiervan de juiste gereedschappen kiezen.

Passende produkter

Terug naar slijpkennis