Gegevensbeschermingsaanwijzingen

1. Aanwijzing

Deze verklaring m.b.t. gegevensbescherming geldt voor de website "www.Klingspor.de".

De website wordt gehost door Klingspor Management GmbH & Co KG.
Persoonlijke gegevens worden bij Klingspor uitsluitend in overeenstemming met het geldende gegevensbeschermingsrecht verzameld en gebruikt. Persoonlijke gegevens bevatten informatie over uw identiteit, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden alleen opgeslagen als u dergelijke informatie actief verstrekt.

2.    Gegevensgebruik

2.1    Algemeen

Klingspor gebruikt de door u verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend
(1)    om uw aanvragen te beantwoorden,
(2)    voor het verzenden van informatiemateriaal,
(3)    als informatie voor bedrijven van de Klingspor Groep en commerciële partners voor reclamemateriaal en markt- en opinie-onderzoek, en
(4)    voor de uitvoering van door u aangevraagde diensten.

Door Klingspor opgeslagen gegevens worden niet langer dan vereist opgeslagen.

2.2    Gegevensverzameling en opslag

Bij het gebruik van de website worden gegevens automatisch opgeslagen, waarbij een directe relatie tot de gebruiker niet kan worden uitgesloten. Deze gegevens worden ook bij toegang tot vele andere websites van andere aanbieders gegenereerd. Daartoe behoren bijvoorbeeld informatie over de gebruikte webbrowser, de bezochte webpagina's en de gebruiksduur.

Informatie op niet-geïdentificeerde basis wordt door Klingspor op korte termijn gewist. Alle overige gegevens worden anoniem gebruikt voor meer gebruiksgemak van de website en om zo uw veiligheid en stabiliteit te garanderen. Voor een bezoek aan de website van Klingspor heeft Klingspor geen gegevens van u nodig, in zoverre u geen speciale services van Klingspor wilt gebruiken.

Wilt u bepaalde gepersonaliseerde diensten gebruiken, dan zal Klingspor om uw naam vragen, eventueel een gebruikersnaam, en indien nodig persoonlijke informatie. U kiest zelf of u deze gegevens wilt verstrekken. Zonder deze gegevens zal Klingspor de gewenste service echter niet kunnen uitvoeren.

In het informatieaanbod van Klingspor kunnen JavaScript, Cookies of JAVA-applets worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke functies kan door de gebruiker in de instellingen van de browser worden uitgeschakeld.

In bepaalde omstandigheden zal Klingspor de door u verstrekte gegevens aanvullen met gegevens uit andere bronnen. Dergelijke aanvullende gegevens helpen Klingspor om het webaanbod en diensten te beoordelen en te verbeteren. Op deze manier kunnen we de voorkeur van de gebruiker bepalen en de Klingspor-website en diensten afstemmen op de vereisten van de gebruiker.

Anonieme gegevens (niet-identificeerbare gegevens) mogen zonder voorafgaande kennisgeving aan partners en sponsoren worden overgedragen.

U kunt op elk moment schriftelijk en in overeenstemming met het geldende recht opvragen of er persoonlijke gegevens over u persoon bij ons zijn opgeslagen en om welke gegevens het gaat. We zullen u deze informatie vervolgens mededelen.

3.    Locatie van gegevensverwerking

De webserver en webinhoud worden door Klingspor Management GmbH & Co KG in Duitsland verwerkt en beheerd.

4. Google Analytics

Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt hiervoor gebruik van zgn. “cookies", kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen waarmee analyse van het gebruik van de website mogelijk wordt gemaakt. De door deze cookies gecreëerde informatie over uw gebruik van deze website worden gewoonlijk aan een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Op onze website is IP- anonimisering ingeschakeld waardoor uw IP-adres door Google binnen de EU-lidstaten en andere landen waarbinnen deze EER overeenkomst geldt wordt ingekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google zal deze informatie in opdracht van Klingspor gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en Klingspor als exploitant van de website andere services te leveren die verbonden zijn met het gebruik van website. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies door een overeenkomstige instelling van uw browser-software voorkomen; Google wijst er echter op, dat u in dit geval niet alle functies van deze website in volledige omvang zult kunnen gebruiken. Daarnaast wordt op deze website gebruik gemaakt van Google Analytics rapportage over de demografische kenmerken en interesse waarbij de demografische kenmerken zoals de leeftijd en het geslacht in een cookie worden opgeslagen. Deze gegevens zijn niet tot een bepaalden persoon te herleiden en kunnen op elk moment via de instellingen voor advertenties worden uitgeschakeld. U kunt bovendien de registratie van de gegevens en uw gebruik van de website via cookies en het verzenden en verwerken van deze gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google voorkomen door de plug-in van de onderstaande link te downloaden en installeren. De meest recente link is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl